Điều khoản sử dụng Cakhiatv nêu rõ cách thức hoạt động của chúng tôi – trang web cung cấp dịch vụ trực tiếp các trận bóng đá trên thế giới. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản sử dụng sau đây. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng trước khi sử dụng Cakhiatv.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản sử dụng Cakhiatv
Điều khoản sử dụng Cakhiatv

Đăng ký và tài khoản

 • Để sử dụng Cakhiatv, bạn cần đăng ký một tài khoản trên trang web hoặc ứng dụng của Cakhiatv. Bạn cần cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật về bản thân khi đăng ký. Bạn không được sử dụng tên người dùng hoặc mật khẩu của người khác mà không có sự cho phép của họ.
 • Bạn có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình và không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Bạn cũng có trách nhiệm thông báo cho Cakhiatv ngay lập tức nếu bạn biết hoặc nghi ngờ có bất kỳ vi phạm nào đối với tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Cakhiatv không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng trái phép tài khoản hoặc mật khẩu của bạn.
 • Bạn có thể hủy tài khoản của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với Cakhiatv qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web hoặc ứng dụng của Cakhiatv. Khi bạn hủy tài khoản, bạn sẽ mất quyền truy cập vào tất cả các nội dung và dịch vụ của Cakhiatv. Cakhiatv có quyền hủy tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ quy định nào khác của Cakhiatv.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung, hình ảnh, video, âm thanh, thiết kế, logo, tên thương hiệu và các thành phần khác trên trang web này đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Cakhiatv hoặc các bên cấp phép của Cakhiatv.

Bạn không được sao chép, phát hành, chuyển nhượng, sửa đổi, tái tạo, trưng bày, biểu diễn công khai hoặc sử dụng bất kỳ 1 phần nào của trang web này cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của Cakhiatv.

Điều khoản sử dụng Cakhiatv

Quyền sử dụng dịch vụ

Quyền sử dụng dịch vụ
Quyền sử dụng dịch vụ
 • Cakhiatv cấp cho bạn một quyền sử dụng cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể hủy bỏ, có thể thu hồi và có điều kiện để sử dụng dịch vụ Cakhiatv cho mục đích giải trí cá nhân và phi thương mại.
 • Bạn không được phép sao chép, phân phối, chuyển tiếp, công bố, hiển thị, sửa đổi, tạo các sản phẩm phát sinh, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên dịch vụ Cakhiatv mà không có sự cho phép bằng văn bản của Cakhiatv hoặc các bên cấp phép của Cakhiatv.
 • Bạn không được phép sử dụng dịch vụ Cakhiatv để vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền riêng tư, danh tiếng hoặc quyền lợi hợp pháp nào của Cakhiatv hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Bạn không được phép sử dụng dịch vụ Cakhiatv để tải lên, đăng, gửi, truyền hoặc phát tán bất kỳ nội dung nào bất hợp pháp, vi phạm, xúc phạm, đe dọa, quấy rối, bạo lực, khiêu dâm, gây hiểu lầm, sai lệch, lừa đảo, hoặc có hại cho Cakhiatv hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Bạn không được phép sử dụng dịch vụ Cakhiatv để thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể làm gián đoạn, làm hại, làm suy yếu, làm tổn hại, làm quá tải, làm lạm dụng, làm xâm phạm, hoặc làm can thiệp vào dịch vụ Cakhiatv hoặc các máy chủ, mạng, hệ thống, thiết bị, phần mềm, hoặc dữ liệu liên quan đến dịch vụ Cakhiatv.
 • Bạn không được phép sử dụng dịch vụ Cakhiatv để thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể vi phạm bất kỳ luật, quy định, quy tắc, nguyên tắc, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, hoặc tiêu chuẩn nào áp dụng cho bạn, Cakhiatv, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Tài khoản người dùng

 • Để sử dụng dịch vụ Cakhiatv, bạn cần phải đăng ký một tài khoản người dùng và cung cấp cho Cakhiatv một số thông tin cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại.
 • Bạn có trách nhiệm bảo mật tài khoản người dùng của bạn và không được phép chia sẻ, cho mượn hoặc chuyển nhượng tài khoản người dùng của bạn cho bất kỳ ai.
 • Bạn có trách nhiệm thông báo cho Cakhiatv ngay lập tức nếu bạn phát hiện hoặc nghi ngờ có bất kỳ sự truy cập trái phép, sử dụng lạm dụng, hoặc vi phạm nào đối với tài khoản người dùng của bạn.
 • Bạn có trách nhiệm cập nhật và duy trì tính chính xác, đầy đủ, và hợp lệ của các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Cakhiatv.
 • Bạn có trách nhiệm tuân theo các Điều khoản sử dụng này và các chính sách, quy định, và hướng dẫn khác của Cakhiatv liên quan đến việc sử dụng dịch vụ Cakhiatv.

Giới hạn trách nhiệm

Giới hạn trách nhiệm
Giới hạn trách nhiệm

Cakhiatv cung cấp dịch vụ trực tiếp bóng đá cho người dùng một cách miễn phí và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, tổn thất, chi phí, yêu cầu hoặc khiếu nại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Cakhiatv không đảm bảo rằng trang web này sẽ hoạt động không bị gián đoạn, không có lỗi hoặc an toàn.

Cakhiatv cũng không đảm bảo về tính chính xác, đầy đủ, cập nhật hoặc hợp pháp của nội dung trên trang web này. Bạn sử dụng trang web này hoàn toàn tự chịu rủi ro và trách nhiệm.

Thay đổi điều khoản sử dụng

Cakhiatv có quyền thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bất kỳ điều khoản sử dụng nào vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Bạn có trách nhiệm kiểm tra các điều khoản sử dụng thường xuyên để xem có bất kỳ thay đổi nào không. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi có bất kỳ thay đổi nào có nghĩa là bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng mới.

Kết luận

Điều khoản sử dụng của Cakhiatv là một phần không thể tách rời của việc bạn sử dụng dịch vụ Cakhiatv. Bằng cách sử dụng dịch vụ Cakhiatv, bạn đã chấp nhận và tuân theo mọi quy định và hướng dẫn được đặt ra trong các Điều khoản sử dụng này.

Cakhiatv mong muốn mang đến cho bạn trải nghiệm xem phim và giải trí tốt nhất có thể và hy vọng bạn sẽ hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Xem thêm:

TÁC GIẢ

LIÊN HỆ

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

VỀ CHÚNG TÔI