Chính sách bảo mật Cakhiatv nhằm giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng, cũng như cách người dùng có thể kiểm soát và bảo vệ thông tin của mình.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cakhiatv là một dịch vụ truyền hình trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp cho người dùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn và chất lượng cao. Ca khia tv luôn tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, và cam kết tuân thủ theo các quy định pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân.

Chính sách bảo mật Cakhiatv
Chính sách bảo mật Cakhiatv

Chính sách bảo mật Cakhiatv chi tiết

Thông tin cá nhân mà Ca khia tv thu thập

Khi người dùng sử dụng dịch vụ của Cakhiatv, Ca khia tv có thể thu thập các loại thông tin cá nhân sau:

 • Thông tin đăng ký: Khi người dùng đăng ký tài khoản Ca khia tv, Ca khia tv có thể yêu cầu người dùng cung cấp một số thông tin như họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, ảnh đại diện, và các thông tin khác liên quan.
 • Thông tin sử dụng dịch vụ: Khi người dùng sử dụng dịch vụ của Ca khia tv, Cakhiatv có thể thu thập một số thông tin như lịch sử xem, lựa chọn, đánh giá, bình luận, phản hồi, yêu cầu hỗ trợ, và các thông tin khác liên quan.
 • Thông tin thiết bị: Khi người dùng sử dụng dịch vụ của Ca khia tv trên các thiết bị như điện thoại, máy tính, tivi, Ca khia tv có thể thu thập một số thông tin như loại thiết bị, hệ điều hành, phiên bản ứng dụng, địa chỉ IP, vị trí, các thông tin khác liên quan.
 • Thông tin từ các nguồn khác: Cakhiatv có thể thu thập thông tin cá nhân của người dùng từ các nguồn khác như các bên thứ ba, các đối tác, các cơ quan chính phủ, các mạng xã hội, và các nguồn công khai.

Cách Ca khia tv sử dụng thông tin cá nhân của người dùng

Cách Cakhiatv sử dụng thông tin cá nhân của người dùng
Cách Cakhiatv sử dụng thông tin cá nhân của người dùng

Cakhiatv sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho các mục đích sau:

 • Cung cấp và duy trì dịch vụ: Ca khia tv sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để cung cấp và duy trì dịch vụ, xác minh danh tính, gửi thông báo, hỗ trợ khách hàng, và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
 • Cải thiện và phát triển dịch vụ: Cakhiatv sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để cải thiện và phát triển dịch vụ, phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả, và thử nghiệm các tính năng mới.
 • Tùy biến và cá nhân hóa dịch vụ: Ca khia tv sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để tùy biến và cá nhân hóa dịch vụ, đề xuất nội dung, quảng cáo, và ưu đãi phù hợp với sở thích, nhu cầu, và hành vi của người dùng.
 • Giao tiếp và tiếp thị: Ca khia tv sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để giao tiếp và tiếp thị, gửi tin tức, thông tin, khuyến mãi, sự kiện, và các nội dung liên quan đến dịch vụ của Ca khia tv, trừ khi người dùng yêu cầu ngừng nhận.
 • Bảo vệ quyền lợi và an toàn: Cakhiatv sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để bảo vệ quyền lợi và an toàn của Cakhiatv, người dùng, và bên thứ ba, phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm, gian lận, lừa đảo, và các rủi ro tiềm ẩn.

Cách Ca khia tv lưu trữ và bảo mật thông tin cá nhân của người dùng

Cách Cakhiatv lưu trữ và bảo mật thông tin cá nhân của người dùng
Cách Cakhiatv lưu trữ và bảo mật thông tin cá nhân của người dùng

Ca khia tv lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng trên các máy chủ an toàn, được bảo vệ bằng các biện pháp kỹ thuật cao và tổ chức phù hợp. Ca khia tv chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích đã nêu, hoặc theo quy định của pháp luật. Cakhiatv sẽ xóa hoặc ẩn danh hóa thông tin cá nhân của người dùng khi không còn cần thiết, hoặc khi người dùng yêu cầu.

Cakhiatv cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng, và không tiết lộ, chuyển nhượng, hoặc cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có sự đồng ý của người dùng, hoặc theo yêu cầu của pháp luật, hoặc theo các trường hợp sau:

 • Ca khia tv có thể chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với các công ty liên kết, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ, hoặc các bên thứ ba có liên quan, để hỗ trợ Ca khia tv trong việc cung cấp và cải thiện dịch vụ. Các bên này sẽ tuân thủ chính sách bảo mật của Ca khia tv, và chỉ sử dụng thông tin cá nhân của người dùng theo sự chỉ đạo của Ca khia tv, và cho các mục đích hợp pháp.
 • Ca khia tv có thể chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị, quảng cáo, hoặc nghiên cứu. Các bên này sẽ tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân của họ, và chỉ sử dụng thông tin cá nhân của người dùng theo sự đồng ý của người dùng, hoặc theo các điều khoản và điều kiện mà người dùng đã chấp nhận.
 • Cakhiatv có thể chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với các cơ quan chính phủ, tòa án, cơ quan thực thi pháp luật, hoặc các bên thứ ba có thẩm quyền, khi Ca khia tv tin rằng việc chia sẻ là cần thiết để tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi và an toàn của Cakhiatv, người dùng, hoặc bên thứ ba, hoặc giải quyết các tranh chấp hoặc khiếu nại.

Cách người dùng kiểm soát và bảo vệ thông tin cá nhân của mình

Cách người dùng kiểm soát và bảo vệ thông tin cá nhân của mình
Cách người dùng kiểm soát và bảo vệ thông tin cá nhân của mình

Người dùng có quyền kiểm soát và bảo vệ thông tin cá nhân của mình khi sử dụng dịch vụ của Ca khia tv.

 • Xem, sửa đổi, cập nhật, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình trên tài khoản Ca khia tv, hoặc liên hệ với Ca khia tv để yêu cầu hỗ trợ.
 • Chọn không nhận các tin nhắn, email, hoặc thông báo tiếp thị hoặc quảng cáo từ Ca khia tv, bằng cách hủy đăng ký, thay đổi cài đặt, hoặc liên hệ với Cakhiatv để yêu cầu hỗ trợ.
 • Đồng ý hoặc từ chối việc Ca khia tv chia sẻ thông tin cá nhân của mình với các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị, quảng cáo, hoặc nghiên cứu, bằng cách thay đổi cài đặt, hoặc liên hệ với Ca khia tv để yêu cầu hỗ trợ.
 • Sử dụng các tính năng bảo mật và bảo vệ trên tài khoản Ca khia tv, như đặt mật khẩu mạnh, thay đổi mật khẩu thường xuyên, đăng xuất khi không sử dụng dịch vụ, và không chia sẻ tài khoản Ca khia tv với người khác.
 • Liên hệ với Ca khia tv để yêu cầu truy cập, sao chép, chuyển giao, hoặc xóa toàn bộ thông tin cá nhân của mình, hoặc để phản đối hoặc giới hạn việc sử dụng thông tin cá nhân của mình, hoặc để khiếu nại hoặc góp ý về chính sách bảo mật của Ca khia tv.

Thay đổi chính sách bảo mật

Cakhiatv có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian, để phù hợp với các thay đổi trong dịch vụ, pháp luật, hoặc thực tiễn kinh doanh.

Ca khia tv sẽ thông báo cho người dùng về các thay đổi này trên trang web, ứng dụng, hoặc qua email, và yêu cầu người dùng xác nhận việc đồng ý với các thay đổi này.

Nếu người dùng không đồng ý với các thay đổi này, người dùng có thể ngừng sử dụng dịch vụ của Ca khia tv.

Kết luận

Chính sách bảo mật này là một phần không thể tách rời của điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ của Cakhiatv. Khi người dùng đăng ký, sử dụng, hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ của Ca khia tv, người dùng đã đồng ý với chính sách bảo mật này, và cho phép Ca khia tv thu thập, sử dụng, lưu trữ, và chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng theo các quy định trong chính sách bảo mật này.

Cakhiatv trân trọng và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, và cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân.

Xem thêm

TÁC GIẢ

LIÊN HỆ

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

VỀ CHÚNG TÔI